+ 46 (0)734-177617 info@malmofotomaraton.se

Priser:  Malmö Fotomaraton UNGDOM 2017

Fina priser från bl a Scandinavian Photo och Moderskeppet.

Du kan vinna för bästa serie: 1:a pris, 2:a pris och 3:e pris

Dessutom premieras alla temavinnare!

Alla deltagare får ett Malmö Fotomaraton Diplom och fina startpremier!

Prislistan uppdateras löpande!