+ 46 (0)734-177617 info@malmofotomaraton.se

Regler

1. Arrangörerna kommer att förse alla registrerade deltagare med deltagarnummer, stämpelkort och teman, förutsatt att deltagaren anländer till stationerna inom de utsatta tidsramarna. Arrangörerna håller tävlingens teman hemliga fram till starten.

2. Deltagarna får ett startnummer och en nummerlapp vid incheckning. Nummerlappen ska bäras synlig under hela maratondagen.

3. Efterbearbetning av bilder är inte tillåtet. Photoshopade eller på annat sätt förändrade bilder leder till diskvalificering.

4. Alla bilder ska vara tagna i JPEG format med en digitalkamera.

5. Arrangörerna har rätt att ställa in eventet vid ytterst seriösa fall.

6. Deltagare i tävlingen ger arrangörerna tillstånd att använda och publicera deltagarens bilder i samband med Malmö Fotomaratons utställningar, promotion och dess marknadsföring. I och med ditt deltagande godkänner du också att bilderna som tas i samband med tävlingen får användas vid försäljning i form utav en fotomaraton fotobok*. Du godkänner även att bilder och filmer på dig får användas i arrangörens och partners marknadsföring.

7. Dina bilder kan komma att visas i de utställningar som Malmö Fotomaraton arrangerar.

8. Deltagaren ansvarar för att säkerställa godkännande för användning av bilderna enligt tävlingens regler, av personer som är identifierbara på bild samt att hen äger rättigheterna till bilderna.

9. Arrangörerna är ej ansvariga för några skador deltagare eller deras utrustning kan komma att dra på sig under eventet och dess utställning. Det enda undantaget är om skadan åstadkommits på grund av en arrangörs grova vårdslöshet.

10. Juryns beslut kan ej överklagas

11. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

12. Alla deltagare måste ta del av och följa tävlingens regler.

13. Den information deltagare lämnar i samband med registrering sparas i Malmö Fotomaratons databas med ändamålet att underlätta arbetet i samband med tävlingen.

14. Arrangörerna har rätt att ändra tävlingens regler och villkor. Vid stora ändringar kommer du som anmält dig att meddelas via den mailadress du angett vid registrering.

*Det är inte beslutat att en fotobok kommer tillverkas, men det kan bli så.